Tuesday, June 7, 2011

Al-Quran Terjemahan Prakata Beserta Ringkasan Tafsir

Satu perkongsian untuk teman-teman yang berminat untuk mendapatkan Al-Quran beserta terjemahan prakata dan juga rumusan tafsir at tabari dan juga tafsir ibnu kathir untuk setiap halaman muka surat. Ianya turut mengandungi asbabul nuzul ayat dalam setiap halaman, hadith sahih, doa dan zikir, khazanah pengetahuan dan juga kosa kata bahasa arab. Walaupun hakikatnya tafsir yang diberikan mungkin agak ringkas paling tidak sedikit sebanyak pemahaman berkaitan dengan apa yang cuba disampaikan baik bagi permulaan. Bagi sesiapa yang pernah membaca Al-Quran tajwid yang hurufnya diwarnakan mengikut hukum tajwid, Al-Quran ini juga dicetak sedemikian untuk memudahkan pembaca lebih mudah untuk mentajwidkan pembacaan.


Yang menariknya dalam naskah ini disertakan juga satu disertakan satu VCD penerangan tentang pembacaan Al-Quran. Walaupun ianya disampaikan dalam bahasa indonesaia penulis rasa ianya tidak terlalu sukar untuk kita memahami apa yang cuba disampaikan. Ianya baik untuk pemula juga kerana diajar sebutan setiap huruf umpama bacaan iqra’. Disamping itu ianya juga disertakan ayat al-matsurat dan juga risalah berkaitan dengan sirah nabawiyah dalam bentuk peta ringkas. Secara tidak langsung kita boleh mengetahui keadaan melalui peta yang dilampirkan akan sirah perkembngan Islam di bumi para anbiya'.


Penulis perolehi senaskah dengan harga RM120.00 sahaja. Ditempat lain penulis tidak pasti harganya kerana dahulu harga untuk Al-Quran terjemahan prakata yang sama tanpa tafsir dan lain-lainnya berharga RM150.00. Bagi sesiapa yang ingin dapatkan mungkin boleh berhubung dengan penulis untuk dapatkan dengan harga yang sama (tanpa sebarang komisyen, insyaAllah). Tetapi tertakluk kepada teman-teman yang tinggal di kawasan lembah klang sahaja sebab mudah untuk penulis sampaikan.


Boleh layari laman sesawang berikut utk penjelasan yang lebih.

http://www.quransyamil.com/index.php?ref=masri87Friday, June 3, 2011

~..Sunnah – Kesatuan Ummah atau Pemecah Belah Masyarakat..~


Sebagai seorang anak muda pada zaman ini sebenarnya banyak kecelaruan pemikiran yang telah dirempah ratuskan dalam pemikiran muda mudi khususnya apabila melibatkan perkara agama. Hinggakan ada yang mengatakan andai kita mendalami pasti lebih susah nak faham, lebih baik jadi orang awam yang mengikut sahaja apa yg telah diamalkan selama ini. Ini kerana pastinya berbagai bentuk pemikiran, pembawaan dan pengkhususan yang dibawa oleh golongan agamawan yang menjadi tempat rujukan masyarakat umum berbeza-beza antara satu sama lain.

Pernah satu ketika penulis bertanyakan kepada seorang orang alim tentang persoalan ummah. Umat Islam ini berkiblatkan Kiblat yang satu, agama yang satu yang diwahyukan kepada Nabi SAW, berTuhankan Allah Yang Satu (Esa) tetapi bagaimana boleh berpecah belah tidak dapat bersatu? Orang alim tersebut menjawab,”Kita pada zaman ini beriman akan yang sama dengan umat yang dahulu dan Al-Quran yang sama yang tetapi umat kini telah mentafsirkan akan AL-Quran ini mengikut hawa dan akal mereka semata tidak sepertimana yang difahami oleh umat-umat yang terdahulu akan asbab dan maksud ayat yang diturunkan itu. ”


Ahlus Sunnah Wal Jama’ah

Apa yang penulis nak cuba nukilkan di sini adalah berkaitan manhaj atau penggolongan diri dalam beragama. Sememangnya semua akan mengatakan yang mereka itu adalah Ahlul Sunnah wal Jamaah. Tidak kira apa jua prinsip yang dipegang masing-masing akan mengkategorikan mereka itu adalah Ahlul Sunnah wal Jamaah.

“Telah berpecah kaum Yahudi menjadi tujuh puluh satu golongan ; dan telah berpecah kaum Nashara menjadi tujuh puluh dua golongan; sedang umatku akan berpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan, semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Maka kami-pun bertanya, siapakah yang satu itu ya Rasulullah? ; Beliau menjawab: yaitu orang-orang yang berada pada jalanku dan jalannya para sahabatku di hari ini” [HR. Tirmidzi].

Namun lihatlah, Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam mengabarkan bahwa ada 1 golongan yang selamat dari perpecahan yaitu orang-orang yang beragama dengan menempuh jalan Islam sebagaimana jalan Islam yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam dan para sahabatnya pada masa itu. Dari sinilah muncul istilah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah.

Ringkasnya, Ahlus Sunnah Wal Jama’ah adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan dalam memahami dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam tersebut mereka meneladani praktek dan pemahaman para sahabat, tabi’in dan orang yang mengikuti mereka. Dan makna ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam tentang satu golongan yang selamat pada hadits di atas: ”yaitu orang-orang yang berada pada jalanku dan jalannya para sahabatku dihari ini”.


Sebaik-baik Ikutan

Beliau Shallallahu’alaihi Wa sallam juga bersabda, Sebaik-baik manusia adalah yang ada pada zamanku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka (HR. Bukhari no.3651, Muslim no.2533)

Jelas menunjukkan sebagai garis panduan adalah menjadikan Nabi saw sebagai role model dan sahabat sebagai idola terutama semua aspek lebih-lebih lagi dalam perkara yang membabitkan ibadah. Ini kerana pemahaman mereka lebih jelas akan apa yang dimaksudkan dengan ayat yang diturunkan serta mereka merupakan anak didik Nabi saw. Ulama menafsirkan bahawa perbezaan 3 tahun yang dimaksudkan oleh Nabi saw tersebut adalah dalam tempoh 300 tahun (100 tahun setiap zaman). Jika dikaji juga imam mazhab yang empat juga berada dalam kurun terbaik ini. Ini termasuk juga imam muhaddithin yang enam (sunan sittah) juga termasuk dalam era tersebut.

Dengan kata lain mereka ini diistilahkan dengan istilah Salafus Soleh atau Salaful Ummah. Ulama-ulama di zaman ini yang dinamakan dengan gelaran ulama salaf dan ulama yang selepas 300H ini dinamakan pula dengan gelaran ulama khalaf. Pada zaman ulama khalaf inilah berlaku banyak kekalutan dan pancaroba yang dasyat di kalangan umat Islam zaman itu. Maka ulama-ulama zaman ini banyak yang terpaksa menggunakan ijtihad masing-masing dalam usaha untuk menegakkan syiar Islam di ketika itu.

Untuk kembali meningkatkan syiar Islam di kala kemunduran umat kini adalah pembawaan diri kita mesti dikembalikan semula kepada pemikiran para sahabat dan salafus soleh yang terdahulu yang telah dijaminkan oleh Nabi saw dalam memahami agama. Maka sewajarkan inilah garis panduan yang perlu ada dalam umat kini untuk dijadikan panduan beragama.


Ketaksuban & Fanatisme Dalam Beriktikad

Dalam masa yang sama ketaksuban kepada sesuatu perkara perlu dikikis dalam kotak pemikiran umat kini. Tidak kira dalam apa perkara sekalipun lebih-lebih lagi apabila membabitkan soal agama perlu perlu bersikap adil dalam system keilmuan. Tak kira apa jua permasalahan sekiranya apa yang dibawa berhujah nas dalil Al-Quran dan Hadith yang sahih daripada Nabi saw sepatutnya kita umat Islam sami’na waato’na (dengar dan patuh) tanpa sebarang was-was dan ragu.

Tapi kini ramai dikalangan umat hanya menerima secara total apa yang telah sedia ada dibuat oleh orang terdahulu dengan ayat orang-orang tua kita lama dah buat. Yang parahnya ianya disandarkan pada agama dan juga mazhab padahal jika dikaji kadang kala apa yangdilakukan sememangnya bertentangan dengan apa yang dimaksudkan oleh imam mazhad dan juga sunnah nabi.

Akan tetapi, setelah itu, pada masa akhir-akhir ini muncul fanatisme dan taqlid buta kepada imam-imam tersebut. Sehingga ada sebahagian orang yang bermadzhab Syafi’i berkata, bahwa orang yang bermadzhab Syafi’i tidak boleh menikah dengan wanita yang bermadzhab Hanafi. Dan orang yang bermadzhab Hanafi tidak boleh menikah dengan wanita yang bermadzhab Syafi’i. Sehingga terjadilah fanatisme yang tercela dan taqlid buta yang tidak dicintai dan diredhai Allah.

Umat ini terpecah dengan perpecahan yang sangat dahsyat. Setiap golongan umat ini tidak beribadah kepada Allah, kecuali dengan madzhab satu imam. Kemudian pemahaman agama hanya diambil dari catatan-catatan dan buku-buku ulama terdahulu tanpa kembali kepada dalil-dalil yang syar’i. Sehingga semakin menambah perbedaan dan perpecahan umat ini, karena persatuan tidak akan mungkin terwujud kecuali jika dilandasi dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Seiring dengan bergulirnya waktu, maka perbedaan yang ada semakin keras dan dahsyat.

Dan sesungguhnya, barangsiapa diantara kalian yang hidup setelahku, dia akan melihat banyak perselisihan, maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang diberi hidayah yang mereka di atas petunjuk. Berpegang teguhlah padanya, dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian (peganglah sekuat-kuatnya,), serta jauhilah perkara-perkara yang baru (dalam agama); karena sesungguhnya, setiap perkara yang baru (yang diada-adakan dalam agama) adalah bid’ah. (Hadits shahih diriwayatkan Abu Daud)


Penegak Agama Zaman Berzaman

Ketika kekuatan dan kekuasaan Islam hilang, muncul sekelompok orang yang ingin memperbaiki keadaan dan mendirikan agama ini. Masing-masing kelompok menempuh metode tersendiri, sehingga terjadi perpecahan dan perbedaan yang tajam di antara mereka. Padahal ahlul haq (orang-orang yang berada di atas kebenaran) masih ada. Dan sebelumnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah menceritakan tentang orang-orang tersebut dalam haditsnya :

Masih akan terus ada satu kelompok pada umatku, mereka akan tetap berada di atas kebenaran sampai hari kiamat datang. [HR Bukhari dan Muslim].

Para imam-imam (ulama) tersebut yang diawali oleh Bukhari, lalu Muslim, Nasaa-i, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Mereka semua bukanlah dari golongan bangsa Arab. Bukhari dari negeri Bukhara, Muslim dari Naisabur, Nasaa-i dari Nasaa’, Abu Dawud dari Sijistan, Ibnu Majah dari Qozwin. Mereka semua adalah orang ajam (bukan Arab). Mereka adalah para ulama hadits, muncul setelah masa para imam empat, (yaitu): Syafi’i, Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad. Pada zaman para fuqaha, Sunnah belum dibukukan dalam satu buku, namun setelah zaman mereka.

Kemudian Allah menurunkan keutamaanNya untuk kita di negeri Syam dengan munculnya Syaikh Imam dalam ilmu hadits (yaitu) Abu Abdir Rahman Muhammad Nashiruddin bin Nuh Najati Al Albani. Beliau datang dari negeri Albania, dibawa hijrah oleh ayahnya ke Damaskus guna menjaga agamanya. Kemudian diusir dari Damasqus, lalu menuju ke Yordania. Beliau tinggal (disana) lebih dari 50 tahun. Setiap hari selama lebih dari 18 jam, beliau melakukan penelitian terhadap hadits-hadits Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam , baik dari buku-buku cetakan atau dari manuskrip-manuskrip kuno. Selama itu, beliau mengarang dan menjelaskan hadits-hadits Nabi .

Setelah itu, dengan keutamaan Allah, muncul ulama-ulama sunnah di negeri-negeri kaum muslimin. Mereka mengajak untuk kembali kepada Sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan sunnah para sahabatnya. Inilah tanda-tanda khilafah yang telah diceritakan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan yang akan kembali kepada umat ini, Insya Allah. Khilafah tersebut berada di atas jalan kenabian, jalan para sahabat dan tabi’in yang datang setelah Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam.


Klasifikasi dan pengistilahan WAHABI

Ini antara istilah yang merupakan satu pengklasifikaisan ekstrimis bagi golongan-golongan agamawan terutama di Malaysia pada masa kini yang diumpamakan seperti ancaman besar dalam penyatuan umat Nusantara. Banyak seminar-seminar yang diadakan semata-mata untuk menjelaskan apa bahaya pemikiran golongan wahabi ini.

Pastinya perkara pokok yang akan dikaitkan adalah dengan individu yang bernama Muhammad Bin Abdul Wahab, pelopor kepada pembawaan wahabi di seluruh dunia. Bagi penulis kecaman seperti ini akan mudah dimamah oleh golongan awam biasa yang tidak cuba mendalami agama secara khusus. Apabila pembawaan berita seperti ini masuk maka dengan mudah mereka yang orang awam juga akan cuba mengistilahkan orang-orang tertentu dengan pengistilahan seperti ini.

Bagi pendapat penulis di Malaysia kita tidak perlu mengadakan seminar besar atau apa-apa jua forum untuk menjelaskan wahabi kepada orang tetapi cukuplah dengan mengatakan apa-apa jua pengamalan seseorang itu dalam konteks ibadah yang bercanggah atau bertentangan dengan adat resam dan amalan turun temurun orang lama-lama terdahulu itulah golongan wahabi. Kan mudah penafsiran dan mengklasifikasikan wahabi pada pandangan agamawan di Malaysia.

Maka tidak mustahil bagi mereka yang tidak qunut subuh, talqin jenazah, tidak berzikir beramai-ramai setelah solat fardhu, menolak kenduri tahlil untuk jenazah, dan seribu satu pengamalan yang bertentangan dengan pengamalan masyarakat setempat maka mereka inilah yang akan digelar dengan gelaran wahabi. Padahal sekiranya dikaji dengan menggunakan method ilmiah dalil Al-Quran dan As Sunnah ianya telah dijelaskan dan imam besar mazhab dan juga ulama-ulama yang lain ada pengkhususan tentang topic itu. Tetapi apabila ada golongan yang cuba menegakkan kembali sesuatu pengamalan ibadah itu berdasarkan nas yang lebih jelas maka adakala ianya bertentangan dengan pengamalan kebiasaan umat maka mereka pasti digelar wahabi atau golongan yang sesat dan sebagainya.


Hujah Imam-imam Mazhab

Imam Abu Hanifah berkata: ”Haram bagi seseorang mengemukakan pendapat kami, sampai dia mengetahui dari mana kami mengambilnya”.

Dan Imam Malik, sambil memberikan isyarat ke arah makam Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam sambil berkata : ”Semua orang, perkataannya bisa diambil dan bisa ditolak, kecuali perkataan orang yang ada di dalam kuburan ini,” yaitu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.

Imam Syafi’i berkata : ”Jika ada hadits shahih, maka itulah madzhabku”.


Konklusi

Maka dengan itu amat perlu sekali mempelajari Al Qur’an dengan menghafal dan menjaganya, hati akan menjadi mulia. Memahami dan mentadabburinya (menghayatinya), akal fikiran menjadi mulia. Kita juga harus menghafal dan menjaga hadits-hadits Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam , atsar para sahabat dan tabi’in. Mengetahui perkataan-perkataan mereka dalam menghukumi masalah-masalah. Kita juga harus selalu mempelajari agama Allah dengan dalil-dalilnya yang syar’i dan shahih.

Kita jangan bersikap fanatik kepada seseorang, madzhab, kelompok dan jama’ah. Kita harus bersikap lembut, memberi nasihat, menunjukkan rasa cinta kepada saudara-saudara kita yang terjerumus ke dalam jurang fanatisme terhadap satu kelompok. Jika engkau menolak nasihat kami, maka jangan engkau berikan semua akalmu kepada yang engkau ikuti, teapi sisakan sedikit, agar engkau mampu bertadabbur dan berfikir. Jika engkau merasa berat untuk melihat kebenaran kecuali dari tempat yang sempit dan engkau mampu bertahan di tempat tersebut, maka hendaklah kamu menjaga kunci tempat tersebut di tanganmu atau di sakumu; jangan engkau buang jauh dan jangan berikan kepada orang lain. Ini kerana jika pada suatu saat engkau mengetahui mana yang benar, maka engkau mampu keluar dari tempat tersebut dalam keadaan tenang dan bebas. Dan engkau akan melihat kebenaran dari tempat yang luas dengan dalilnya yang shahih dan syar’i. Akhirnya, engkau akan berjalan di atas jalan para ulama.

Ketahuilah dengan seyakin-yakinnya, wahai saudara-saudaraku! Sesungguhnya akhir umat ini tidak akan menjadi baik, kecuali jika mencontoh umat yang pertama. Tidak ada jalan untuk memperbaiki umat ini, kecuali dengan jalan para ulama, duduk di majlis para ulama, mempelajari agama dengan pemahaman mereka dan mengamalkannya, kemudian menyebarkannya. Maka dengan itu, kaum mukminin akan bergembira dengan pertolongan dari Allah. Saya mengharap kepada Allah, agar kita dijadikan dari salah satu sebab ditolongnya agama ini, dan sebab penyebarluasan Sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.

Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. (QS. Al Fatihah: 6-7)


Friday, May 20, 2011

Umar Bin Abdul Aziz


Seorang Tabiin terhormat. Dia mendapat gelar Khalifah Rasyid yang ke lima karena memerintah sesuai dengan sistem Khulafaur Rasyidin. Dia naik tahta setelah Sulaiman bin Abdul Malik. Muhammad bin Ali bin Husain mengatakan tentang dirinya, “Kalian tahu bahwa setiap kaum memiliki orang yang yang menonjol? Yang menonjol dari Bani Umaiyah adalah Umar bin Abdul Aziz. Saat dibangkitkan di hari kiamat kelak, merupakan satu kelompok tersendiri.”

Menuntut ilmu

Umar bin Abdul Aziz menuntut ilmu pada saat usia masih kecil. Walapun begitu dia sudah bergaul dengan para pemuka ahli fikih dan ulama. Pada masa itu juga pernah menjabat gubernur Madinah sebentar.

Dibaiat Menjadi Khalifah

Dia dibaiat menjadi khalifah setelah wafatnya Sulaiman bin Abdul Malik, sedang dia tidak menyukainya. Oleh karena itu dia mengumpulkan orang-orang di mesjid untuk salat berjamaah lalu berpidato. Setelah menyampaikan pujian kepada Alloh dan bersalawat kepada Nabi, dalam pidatonya dia mengatakan, “Wahai manusia! Saya telah diuji untuk mengemban tugas ini tanpa dimintai pendapat, permintaan dari saya, atau musyawarah kaum Muslimin. Maka sekarang ini saya membatalkan baiat yang kalian berikan kepada diri saya dan untuk selanjutnya pilihlah khalifah yang kalian suka!” Tetapi orang-orang yang hadir dengan serempak mengatakan, “Kami telah memilih engkau wahai Amirul Mukminin. Perintahlah kami dengan kebahagiaan dan keberkatan!” Setelah itu dia lalu menyuruh semua orang untuk bertakwa, untuk tidak menyukai dunia dan menyukai akhirat, kemudian berkata, “Wahai manusia! Barang siapa menaati Allah, wajib ditaati, siapa yang mendurhakai-Nya tidak boleh ditaati oleh seorangpun. Wahai manusia! Taatilah saya selama saya menaati Alloh dalam memerintamu dan jika saya mendurhakai-Nya tidak ada seorangpun yang boleh mentaati saya.” Lalu dia turun dari mimbar.

Percakapan Antara Dia Dengan Putranya Setelah Menjadi Khalifah

Sesampainya di rumah, Umar pergi ke tempat tidur untuk istirahat. Tetapi belum sempat membaringkan badannya, putranya, Abdul Malik datang menghampirinya. Ketika itu berumur 17 tahun.

Dia mengatakan, “Apa yang hendak engkau lakukan wahai Amirul Mukminin?” “Oh putraku, aku hendak istirahat sebentar, dalam tubuhku tidak ada kekuatan lagi.” jawab Umar. Abdul Malik berkata lagi, “Apakah engkau istirahat sebelum mengembalikan hak yang dirampas dengan jalan curang kepada yang punya?” Umar menjawab, “Putraku, tadi malam saya bergadang untuk mengurus pamanmu, Sulaiman dan nanti waktu Zuhur saya akan salat bersama orang-orang dan insya Allah akan mengembalikan hak-hak yang diambil secara curang itu kepada yang punya.” Abdul Malik berkata lagi, “Siapa yang bisa menjamin dirimu akan hidup sampai Zuhur wahai Amirul Mukminin?”


Serta merta Umar berdiri, lalu mencium dan merangkul anaknya, serta mengatakan, “Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan dari tulang rusukku seseorang yang menolongku dalam beragama.” Seketika itu juga dia memerintahkan untuk menyeru semua orang, bahwa barang siapa pernah dicurangi oranglain, agar melapor. Umar pun mengembalikan hak-hak yang dirampas dengan curang itu kepada yang punya.

Keadilannya

Umar pernah mengumpulkan sekolompok ahli fikih dan ulama dan mengatakan, “Saya mengumpulkan tuan-tuan ini untuk meminta pendapat mengenai hasil tindak curang yang berada pada keluargaku.” Mereka mengatakan, “Itu semua terjadi sebelum masa pemerintahanmu. Maka dosanya berada pada yang merampasnya.” Umar tidak puas dengan pendapat itu dan mengambil pendapat kelompok lain, di dalamnya termasuk putranya Abdul Malik yang mengatakan kepadanya, “Saya berpendapat, hasil-hasil itu harus dikembalikan kepada yang berhak, selama engkau mengetahuinya. Jika tidak dikembalikan engkau telah menjadi patner mereka yang merampasnya dengan curang.” Mendengar itu Umar puas dan langsung berdiri untuk mengembalikan hasil-hasil tindak kecurangan itu.

Wafatnya

Masa pemerintahannya hanya berlangsung sebentar. Hanya dua tahun setengah. Dia menemui Tuhan dalam keadaan adil kepada rakyatnya.


Thursday, April 28, 2011

Puteri Puteri Rasulullah SAWPada zaman jahiliyah, kelahiran seorang bayi perempuan adalah lembaran hitam dalam kehidupan sepasang suami istri. Bahkan merupakan lembaran hitam bagi keluarga dan kabilahnya. Kepercayaan masyarakat jahiliyah seperti itu mendorong mereka mengubur anak perempuan hidup-hidup karena takut cela dan aib. Penguburan anak perempuan tersebut dilakukan dengan cara yang sangat sadis tanpa ada rasa sayang dan belas kasih sama sekali. Anak perempuan tersebut dikubur hidup-hidup.

Mereka melakukan perbuatan terkutuk itu dengan berbagai macam cara. Di antaranya, jika lahir seorang bayi perempuan, mereka sengaja membiarkan bayi itu hidup sampai berusia 6 tahun, kemudian si bapak berkata kepada ibu anak yang malang tersebut: "Dandanilah anak ini, sebab aku akan membawanya menemui paman-pamannya."

Sementara si bapak telah menyiapkan lubang di tengah padang pasir yang sepi. Lalu dibawalah anak perempuannya itu menuju lubang tersebut. Sesampainya di sana si bapak berkata kepadanya: "Lihatlah lubang itu!" lalu sekonyong-konyong ia dorong anak itu ke dalamnya dan menimbunnya dengan tanah secara sadis dan keji.

Di tengah-tengah masyarakat jahiliyah seperti itulah Rasululloh shallallahu 'alaihi wa sallam muncul dengan membawa agama yang agung ini, agama yang menghormati hak-hak perempuan, baik statusnya sebagai ibu, istri, anak, kakak ataupun bibi.

Putri-putri beliau begitu banyak mendapat curahan kasih sayang dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam. Apabila Fathimah radhiyallahu 'anha datang, beliau akan segera bangkit menyambutnya sambil memegang tangannya, lalu menempatkannya di tempat duduk beliau shallallahu 'alaihi wa sallam. Demikian pula bila Rasululloh shallallahu 'alaihi wa sallam datang mengunjungi Fathimah radhiyallahu 'anhu, ia segera bangkit menyambut beliau shallallahu 'alaihi wa sallam sambil menuntun tangan beliau dan menciumnya serta menempatkan beliau di tempat duduknya. (Sebagaimana tertera dalam HR: Abu Daud, Tirmidzi dan An-Nasaai)

Meskipun beliau begitu sayang kepada putri-putrinya dan begitu memuliakan mereka, namun beliau rela menerima talaq (perceraian) kedua putri beliau Ruqaiyyah dan Ummu Kaltsum radhiyallahu 'anhuma dari suami mereka, yaitu 'Utbah dan 'Utaibah putra Abu Lahab setelah turun surat Al-Lahab ("Binasalah kedua tangan Abu Lahab"). Beliau tetap sabar serta mengharap pahala dari Alloh Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak berkenan menghentikan dakwah atau surut ke belakang. Pasalnya kaum Quraisy mengancam, bila beliau tidak menghentikan dakwah, maka kedua putri beliau akan dicerai. Namun beliau tetap teguh dan sabar serta tidak goyah dalam mendakwahkan agama Islam.

Di antara bentuk sambutan hangat beliau terhadap putri beliau adalah sebagaimana yang dituturkan 'Aisyah radhiyallahu 'anha ia berkata, yang artinya: "Pada suatu hari kami, para istri Rasululloh shallallahu 'alaihi wasallam, berada di sisi beliau. Lalu datanglah Fathimah radhiyallahu 'anha kepada beliau dengan berjalan kaki. Gaya berjalannya sangat mirip dengan Rasululloh shallallahu 'alaihi wasallam. Ketika Rasululloh shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya, beliau memberikan ucapan selamat untuknya, beliau berkata: "Selamat datang wahai putriku." Kemudian beliau tempatkan ia di sebelah kanan atau kiri beliau." (HR: Muslim)

Di antara bentuk kasih sayang dan cinta beliau kepada putri-putri beliau ialah dengan mengunjungi mereka dan menanyakan kabar dan problem yang mereka hadapi. Fathimah radhiyallahu 'anha pernah datang menemui beliau shallallahu 'alaihi wa sallam mengadukan tangannya yang lecet karena mengadon tepung, ia meminta seorang pelayan kepada beliau.

Namun Fatihmah radhiyallahu 'anha tidak bertemu dengan beliau. Fathimah radhiyallahu 'anha melaporkan kedatangannya kepada 'Aisyah radhiyallah 'anha. Setelah Rasululloh shallallahu 'alaihi wasallam kembali, 'Aisyah radhiyallahu 'anha mengabarkan perihal kedatangan Fathimah radhiyallahu 'anha. 'Ali radhiyallahu 'anhu menuturkannya kepada kita: Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam lalu datang menemui kami berdua saat kami sudah berbaring di atas dipan. Ketika beliau datang, kamipun segera bangkit.

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Tetaplah di tempat kamu!" beliaupun mendekat lalu duduk di antara kami berdua hingga aku dapat merasa-kan sejuk kedua telapak kaki beliau di dadaku. Beliau bersabda, yang artinya: "Maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik bagi kamu berdua daripada seorang pelayan?" Apabila kamu hendak tidur, bacalah takbir (Allohu Akbar) tiga puluh empat kali, tasbih (Subhaa-nallaah) tiga puluh tiga kali, dan tahmid (Alham-dulillahi) tiga puluh tiga kali. Sesungguhnya bacaan tersebut lebih baik bagimu daripada seorang pelayan." (HR: Al-Bukhari)

Sungguh, pada diri Rasululloh shallallahu 'alaihi wa sallam terdapat teladan yang baik bagi kita, teladan dalam kesabaran dan ketabahan. Seluruh putra-putri beliau wafat sewaktu beliau masih hidup -kecuali Fathimah radhiyallah 'anha, namun meskipun demikian beliau tidak menampar-nampar wajah, merobek-robek pakaian dan tidak mengadakan kenduri kematian (sebagaimana yang dilakukan mayoritas manusia sebagai ungkapan kesedihan dan belasungkawa). Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam tetap sabar dan tabah dengan mengharap pahala dari Alloh Subhanahu wa Ta'ala serta ridha atas takdir dan ketentuan Alloh Subhanahu wa Ta'ala.

(Sumber Rujukan: Sehari Di Kediaman Rasululloh Shallallahu'alaihi Wasallam, Asy-Syaikh Abdul Malik bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Qasim)


Arus Kehidupan Insan Kerdil..


Dah hampir 2 bulan lebih tiada sebarang penulisan dibuat mahupun sebarang artikel dimasukkan dalam blog ini. Memandangkan keadaan diri dah juga kerjaya yang telah bertukar pastinya banyak perubahan dan juga kekangan yang membuatkan diri tidak berkesempatan untuk berkarya. Padahal kebanyakan info dalam blog pun banyak kepada ‘copy & paste’ sahaja. Maklumlah ke tidakmampuan penulis dalam menghuraikan sebarang input ilmiah yang sememangnya panduan kita adalah berdasarkan Al-Quran & As-Sunnah.

Status diri

Kini telah 2 bulan lebih status diri penulis berubah daripada alam bujang kepada alam berkeluarga. Pastinya keadaan sudah berubah daripada aspek kehidupan harian. Dahulu segala apa yang dilakukan hanya lebih fikirkan untuk diri sendiri dan juga kawan-kawan.maklumlah masih lagi tinggal beramai-ramai. Tapi kini selain diri sendiri dah ada teman baru yang hidup bersama. Ini lumrah bagi sesiapa yang telah mendirikan rumah tangga tak kira yang lelaki mahupun perempuan. Segala susah senang kehidupan pastinya akan dikongsikan bersama. Daripada kehidupan berdua, beranak pinak dan bercucut piut.

Alhamdulillah, setakat ini banyak perkara yang rasanya banyak Allah permudahkan. Lebih- lebih lagi dalam proses nak menuju ke gerbang perkahwinan. Dahulunya antara lain yang difikirkan adalah penerimaan seseorang buat diri kita serta juga kemampuan dari aspek kewangan untuk persiapan perkahwinan. Apabila niat kita ikhlas pastinya Allah akan bukakan jalan untuk itu. Walaupun sememangnya banyak juga yang dirisaukan sebelum ini sedikit demi sedikit dipermudahkan. Alhamdulillah, tiada sebarang pinjaman personal dibuat tetapi menggunakan sepenuhnya simpanan yang ada walaupun kekurangan simpanan yang sedia ada tetapi bagi diri ini biarlah tiada sebarang pinjaman jika kita masih mampu untuk membiayai sendiri.

Kerjaya

Ini antara yang ketara buat diri setelah lama berusaha untuk mancari kerjaya yang lebih baik untuk diri serta keluarga yang akan dibina. Sebelum ini pernah terlintas selagi mana belum mempu untuk ini pastinya hati ini tidak akan dibukan untuk menempuh alam perkahwinan. Tetapi apa yang berlaku adalah atas kehendak Allah walaupun ketika itu sudah berkerjaya tetapi belum benar-benar penulis rasa mampu untuk menampung orang lain. Tambah waktu itu hanya saluran pada keluarga di kampung, bayaran pinjaman pelajaran dan beberapa yang lain.

Setelah habis belajar sampai terpaksa mengambil course IT di Cosmopoint asbab tidak mendapat sebarang tawaran kerjaya ketika itu tetapi akhirnya masuk semula bidang yang dipelajari dahulu dan mampu bertahan hampir 3 tahun. Walaupun ketika itu telah banyak tempat dan jawatan yang dipohon satu pun tak sangkut. Dugaan buat diri juga. Akhirnya 2 hari sebelum majlis walimah akhirnya sebuah syarikat telah menyatakan penerimaannya dan ketika itu hanya Allah yang tahu betapa rasa bersyukur dengan apa yang dikurniakan.

Hasil kurniaan dan istikhoroh

Ini pastinya hasil istikhoroh dan juga permintaan yang selalu dipanjatkan agar dikurniakan apa juga kerjaya yang baik untuk diri, keluarga dan masyarakat sekeliling, dapat jaga amal dan yang penting dapat jamin urusan akhirat kelak serta dapat capai keredhaan Allah. Ini kerana ada juga beberapa jawatan lain yang dipohon yang mana penulis rasakan mampu untuk dapat menjawat tetapi jawapannya adalah sebaliknya. Mungkin kadang-kadang apa yang berlaku pada masa itu kita tidak dapat menjangka mana yang terbaik buat diri kita. Sebagai contoh andai jawatan penguatkuasa atau pegawai kerajaan yang dipikul mungkin antara ujian yang lebih berat akan dipikul dengan dugaan rasuah dan sebagainya yang mungkin buat diri penulis yang dhaif ini tidak mampu untuk pikul. Apapun hanya padaNya kita berserah dan hanya padaNya kita memohon pertolongan dan petunjuk.

Wallahualam...

Tuesday, January 25, 2011

Buah Daripada KesabaranGuru dari guru kami[1] seorang ulama dan sejarawan besar Syaikh Muhammad Raghib At-Tabbakh rahimahullah, menyebutkan kisah ini di dalam bukunya I’lam an-Nubaala bi Taarikh Halaab Ash-Shuhaaba (7/231).

Syaikh Ibrahim Al-Hilali Al-Halabi – seorang ulama yang shalih dan mulia, pergi ke Universita Al-Azhar untuk menuntut ilmu. Ketika menuntut ilmu, dia menjadi sangat miskin dan biasa bergantung pada sedekah. Suatu ketika, beberapa hari telah berlalu dan dia tidak menemukan sesuatu pun untuk dimakan, yang membuatnya menjadi sangat lapar.

Maka ia keluar dari kamarnya di Al-Azhar untuk meminta sedikit makanan. Dia menemukan sebuah pintu terbuka yang darinya keluar bau makanan sedap. Maka dia pun melewati pintu dan mendapati dirinya berada di sebuah dapur yang kosong. Disana dia menemukan makanan yang mengundang selera, lalu ia mengambil sendok dan memasukkannya ke dalam makanan, tetapi ketika ia mengangkat sendok tersebut ke mulutnya, dia terdiam sejenak karena kemudian dia menyadari bahwa dia tidak mendapatkan izin untuk memakan makanan tersebut. Maka dia pun meninggalkannya kembali ke kamar asrama Al-Azhar, tetap merasa kelaparan. Tidak sampai satu jam berlalu, salah seorang gurunya, ditemani oleh seorang laki-laki, datang ke kamarnya. “Orang yang baik ini datang kepadaku untuk mencari penuntut ilmu yang shalih yang akan dinikahkan dengan puterinya, dan saya telah memilihmu untuknya. Bangkitlah dan ikutilah bersama kami ke rumahnya dimana kita bisa melangsungkan pernikahan antara kamu dengan puterinya, dan kamu dapat menjadi bagian dari rumahnya.” Maka Syaikh Ibrahim pun berusaha bangkit dari tidurnya, mentaati perintah gurunya dan pergi bersama mereka. Dan kemudian mereka membawanya terus ke rumah yang sama, rumah yang dimasukinya dan memasukkan sendok ke dalam makanannya.

Setelah dia duduk, sang ayah lalu menikahkan dia dengan anak perempuannya dan kemudian makanan pun dibawa keluar. Itu adalah makanan yang sama yang dia masukkan sendok ke dalamnya sebelumnya, makanan yang dia tinggalkan. Namun kini dia makan darinya: ”Saya menahan diri dari memakannya karena saya tidak mendapatkan izin, namun sekarang Allah telah memberikan makanan ini dengan seizin pemiliknya.”

Inilah buah kesabaran, dan akibat dari ketakwaan, sebagaimana Allah berfirman:

“Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.” (QS Ath-Thalaq :2-3)

Namun bagi mereka yang tergesa-gesa – mereka yang tidak membedakan antara kebenaran dan kedustaan, mencari kehidupan dunia fana yang sia-sia- mereka tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kesedihan dan penyesalan dalam hatinya, karena mereka tidak akan pernah mendapatkan kehidupan dunia, dan tidak juga mereka berhasil dalam pencapaian agama.

Hal ini karena mereka lupa – atau mungkin mengabaikan – firman Allah:

“Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hamba-Nya.” (QS Az Zumar : 36)

Bagi mereka yang bersabar dan istiqamah dan yang memiliki ketakwaan, mereka akan menguasai kehidupan dunianya dan kemuliaan dan kehormatan bersama Tuhannya pada hari pengadilan.

Dan Allah berfirman: “Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.” (QS Al-Baqarah : 155).

Dan Dia berfirman: “Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.” (QS Az-Zumar : 10)


Oleh : Syaikh Ali Hasan Al-Halabi

____________

Catatan kaki:

[1] Penulis merujuk kepada Syaikh Al-Albani, murid dari Syaikh Muhammad Raaghib At-Tabbaakh.

Sumber: Al-Ibaanah.Com


“Barangsiapa yang Meninggalkan Sesuatu Karena Allah, Niscaya Allah akan Menggantikan dengan sesuatu yang Lebih Baik Darinya.”

Monday, January 24, 2011

Hidup Untuk Mati atau Mati Untuk Hidup


Kematian adalah sebuah kenyataan keras dan menakutkan yang akan dihadapi tiap-tiap yang bernyawa. Tidak seorang pun mempunyai kekuatan untuk menghindarinya, dan tidak juga seorang pun yang berada disekitar orang yang sedang sekarat memiliki kemampuan untuk mencegahnya. Kematian adalah sesuatu yang (dapat) terjadi setiap saat dan yang merupakan sesuatu yang menimpa orang tua maupun muda, kaya ataupun miskin, yang kuat maupun yang lemah,. Mereka semuanya sama bahwa mereka tidak mempunyai rencana, dan juga tidak dapat lepas darinya, tidak ada jalan syafaat, tidak ada jalan untuk menghindarinya, atau menundanya.[1]

Allah Jalla wa ‘Al
a berfirman:

Katakanlah: "Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan". (QS Al-Jumu’ah [62] : 8)

“Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusiapun sebelum kamu (Muhammad); maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenarbenarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. (QS Al-Anbiya [21] : 34-35)

Sungguh itulah kematian: “yang menimbulkan ketakutan pada jiwa, dan dengannya amalan seseorang ditutup, dan apa yang datang setelahnya bahkan lebih menakutkan dan mengerikan. Adakah tempat seseorang berlari untuk lepas dari sesaknya himpitan kubur? Apa yang akan kita jawab ketika kita ditanyai di dalam kubur? Sungguh, tak seorang pun diantara kita mengetahui kemana akhir kita kelak. Akankah itu Surga yang seluas langit dan bumi, ataukah Neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu?”[2]Ibrahim bin Adam rahimahullah (wafat 160 H) berkata, ketika dia ditanya tentang ayat: “Berdoalah kepadaku niscaya akan Ku-perkenankan bagimu” (QS Al-Mu’min [40] : 60). Mereka berkata, “Kami berdoa kepada Allah, namun Dia tidak mengabulkannya.” Maka beliau berkata:

“Engkau mengenal Allah, namun engkau tidak mentaati-Nya. Engkau membaca Al-Qur’an namun engkau tidak bertindak sesuai dengannya, engkau mengetahui Syaithan, namun engkau terus mengikutinya. Engkau menyatakan mencintai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, namun engkau meninggalkan sunnahnya. Engkau berkata engkau mencintai Surga namun engkau tidak berusaha untuk mencapainya. Engkau berkata engkau takut kepada Neraka, namun engkau tidak berhenti berbuat dosa. Engkau berkata: “Sungguh kematian adalah benar adanya, namun engkau tidak bersiap-siap menghadapinya. Engkau menyibukkan dirimu dengan kesalahan orang lain, namun engkau tidak melihat kesalahan-kesalahan dirimu sendiri. Engkau makan (dari) rezeki yang diberikan Allah kepadamu, namun engkau tidak bersyukur kepada-Nya. Engkau menguburkan kematian (yang mati –pent), namun engkau tidak mengambil pelajaran.[3]

Karenanya, ini, wahai pembaca yang mulia, adalah sesuatu yang harus kita tanamkan dengan kuat di dalam hati, kenyataan bahwa kehidupan di dunia ini terbatas dan memiliki akhir yang telah ditentukan, dan akhir ini pasti akan datang.

“Orang-orang shalih akan mati. Dan orang-orang jahat akan mati. Pejuang yang berjihad akan mati. Dan mereka yang tinggal di rumah akan mati. Mereka yang menyibukkan diri dengan keimanan yang benar akan mati. Dan mereka yang memperlakukan manusia layaknya budak-budak mereka akan mati. Pemberani yang menolak ketidakadilan akan mati. Dan pengecut yang mencari perlindungan dengan bergantung pada kehidupan yang buruk ini akan mati. Orang-orang dengan tujuan dan cita-cita yang mulia akan mati. Dan orang-orang malang yang hidup untuk kesenangan yang murah akan mati.”[4]

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati.” (QS Al-Imran [3] : 185)

“Maka ingatlah selalu akan kematian, dan bahwa seseorang akan menuju pada kehidupan berikutnya, dan banyaknya dosa yang telah dilakukan seseorang dan sedikitnya amal kebaikan yang dilakukan seseorang. Pikirkanlah akan kebaikan-kebaikan yang sangat ingin anda lakukan pada saat itu – dan bawalah hal itu kepada hari ini. Dan pikirkanlah tentang perkara-perkara yang ingin engkau bersih daripadanya, maka bersihkanlah dirimu dari sekarang.”[5]

______________

Catatan kaki:

[1] Al-Maut (hal. 9), Syaikh Ali Hasan Al-Halabi

[2] As-Salat wa Atharahu fi Ziyadatil Iman (hal 10), Syaikh Husain Al-Awaishah

[3] Al-Hafizh Ibnu Rajab di dalam al-Khusu fis-Salah (hal. 62)

[4] Al-Maut (hal 10)

[5] Al-Maut (hal. 16)


Sumber diperoleh daripada sunnahonline.com